بایگانی برچسب: CO2دستگاه جوش

در این گونه از جوشکاری همانگونه که از نامش هم مشخص است از گاز مذکور، به عنوان محافظ استفاده میشود و از مزایای این دستگاه میتوان به ارزان بودن این گاز اشاره کرد و همین موضوع باعث میشود که در موارد جوشکاری گسترده مناسبترین حالت جوش باشد، ضمن آنکه جوشکاری ورقه های فولادی با کربن بالا نیز بهتر است با این نوع جوش انجام شود.

در این گونه در هنگام عمل جوش این گاز به منوکسید کربن و اکسیژن تجزیه میشود، در استفاده از این نوع جوش باید موارد ایمنی را بسیار جدی گرفت و اینکه یکی از معایب این نوع ایجاد آلودگی آن است.

دستگاه جوش معرفی و بررسی انواع آن

اتصال و پیوند دو قطعه ی فلزی، یکی از موارد رایج در صنعت و حتی [...]

1 دیدگاه