کاربرد ضربه زن صافکاری

حتما پیش آمده است که بر اثر ضربات شدید به بدنه خودرو فرورفتگی‌هایی در بدنه ایجاد شود. فرو رفتگی ظاهری ناخوشایند به ماشین شما می‌دهد. اما این ایراد به راحتی توسط صافکار باتجربه بوسیله ابزار قابل ترمیم است. اغلب روش‌های قدیمی برای تعمیر قر شدگی بدنه ماشین موجب خسارت‌هایی دیگری به ماشین می‌شدند. به همین دلیل این روش‌ها کم کم منسوخ شده‌اند. هر روشی باید ابتدا ترمیم را به خوبی انجام دهد و در نهایت کمترین آسیب را به بدنه و رنگ ماشین بزند. ضربه زن صافکاری در این مواقع به کمک صافکار می‌آید تا بتواند بدنه ماشین را بدون رنگ ترمیم کند. ضربه زن یکی از ابزارهای صافکاری بدون رنگ ماشین است. ضربه ‌زن صافکاری به راحتی و با کمک سری‌های چسبنده به محل مورد نظر می‌چسبد و فرو رفتگی را به بیرون می‌کشد. برخی از ضربه زن‌ها از جنس فولاد می باشند. البته ضربه زن صافکاری در مواردی چون صاف کردن درب یخچال، صفحات فلزی و غیره نیز کاربرد دارد.

ضربه زن تگرگ کشی