بایگانی برچسب: وینچ برقی کوچک

وینچ برقی کوچک

وینچ های برقی کوچک همانطور که اسمش روی آن است ، وینچ های کوچک و جایی حمل می کند ، قیمت این نوع دستگاه با توجه به قطعاتی که داخل هر یک از وینچ های کوچک به کار رفته است تغییر می کند.

وینچ برقی قابل حمل

 وینچ برقی قابل حمل وسیله ای مکانیکی می باشد که جهت بلند کردن، جابه جا [...]

وینچ برقی

  وینچ در واقع ابزار کاربردی است که عمل جابه جایی اجسام به صورت افقی [...]

وینچ برقی

وینچ برقی وسیله ای که انواع جابه جایی  و بارگیری در اجسام سنگین را راحت [...]