خرید ورق گیر_لوله گیر_گیره : ورق گیر_لوله گیر_گیره در عملیات باربرداری و تجهیزاتی برای گرفتن وبلند کردن ورقها و ستونهای فلزی به کار میروند .
در گذشته به طور معمول از زنجیر یا تسمه های فلزی برای جابه جایی و مهار نمودن بار استفاده می شد .
برای این امر ابتدا باید ۲ امپراتور بار را بلند کرده یا بچرخانند تا زنجیر از زیر بار عبور داده شود .
گاهی ممکن است از ۴ جهت این عمل انجام شود .
دقت زیادی لازم بود تا بهترین محل برای عبور زنجیر را انتخاب کنند .بار هنگام بالا رفتن و جابه جایی کج نشود و نیوفتد .

این روش خطر جانی را افزایش می داد و پرسنل را خسته میکرد .

امروزه در صنعت کارها سریع و تا حد امکان بدون نیاز به نیروی بدنی انجام می شود .

برای مثال برای جابه جایی بارها از جرثقیل استفاده می شود .

مگنت  انواع مختلفی دارند و براساس وزن بار مشخص می شوند .
زمان استفاده از این مگنت ها ، به جهت صحیح نصب آن روی ورق یا ستون توجه کنید به طوری که گیرایی مناسب بین ورق و گیره به وجود آید .
حتما به یاد داشته باشید تا از هر گیره یا ورق گیر فقط برای بلند کردن و جابه جایی یک ورق استفاده کنید و
هیچوقت یک ورق بیشتر را با یک گیره جابه جا نکنید،
چون احتمال دارد که ورق سر بخورد .
همیشه متناسب با ظرفیت مگنت یا گیره ها برای جابه جا کردن بار استفاده کنید و از ظرفیت بیشتری نسبت به ورق گیر استفاده نکنید .
ورق گیرها بصورت عمودی و افقی هستند که بستگی به تناژ و مدل آن به دو نوع ضامن دار و بدون ضامن با دهانه فک گاز گیر از ۰ تا ۱۰۰ میلیمتر تقسیم بندی شده است .