ضربه زن تگرگ کش چسبی

ضربه زن تگرگ کش چسبی یک ابزار صافکاری است که به صورت پکیچ کامل عرضه می شود و دارای کشنده و یا پولر ضربع زن دستگاه چسبی صافکاری، کشنده و یا پولر دو پایه، کشنده و یا پولر فلزی و دستی، سمبه های بادگیری و چکش پلاستیکی مخصوص می باشد که تمامی آن ها در داخل یک کیف جای گرفته اند و همیشه در دسترس هستند دیگر نیازی نیست نگران گم شدن  یا جای نگه داری آن ها باشید.