ساخت وینچ دستی

وینچ در واقع قطعه ای است که شامل یک کشنده سیم دار می باشد. در ساخت وینچ دستی از قرقره، کابل فلزی بسته شده بر روی آن، قلاب گلاویز و جعبه دنده استفاده می شود. این قطعه همان طور که از نام آن بر می آید با استفاده از نیروی محرکه خارجی و گشتاور دست انسان سبب جا به جایی اجسام در جهت خطی و یا عمودی می گردد.