بایگانی برچسب: دستگاه جوش قدیمی

رکتیفایر

رکتیفایر رکتیفایر یک وسیله الکترونیکی خاص است که برای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم [...]