پولیف زنجیری 0.5 تا 9 تن ساخت VITAL ویتال

  • پولیف ویتال ژاپن سری NR و VR میباشد .
  • دارای وزن خالص 1.9 تا 47.3 کیلوگرم است .
  • از ظرفیت های 0.25 – 0.5 – 0.75 – 1 – 1.5 – 3 – 6  – 9 تن برخوردار است .