پولیفت رنجیری بلبرینگی درجه 1 ویتال 6.3 تن

۵,۴۱۵,۰۰۰ تومان