ورق گیر-سیم بکسل

  • گیره های مخصوص ستون های فلزی تا ظرفیت 12 تن نیز با فک های قابل تنظیم طراحی شده اند .
  • ظرفیت این گیره ها در انواع قابل تنظیم یا ثابت ، مانند قیچی یا به شکل پیچ و مهره ای برای کارهای دائمی یاموقت طراحی و ساخته می شوند .
  • بیشتر گیره های ستونی برای بستن به ستون در زاویه ی 90درجه طراحی شده اند .
  • اگر شرایط کاری شما به گونه ای است که نیازمند زوایای دیگری هستند باید مطمئن شوید که گیره ی مورنظر برای زاویه ی مشخص شده طراحی و کاربرد داشته باشد .
  • نکته ی حائز اهمیت ، انتخاب و استفاده صحیح گیره ی متناسب با نوع و شرایط کار است .