مینی ژنراتور میلاد مدل پورتابل خدماتی

قدرت موتور : 650

قدرت خروجی : 1950w

دور در دقیقه : 800-100 R.P.M

قطر فنر : 18-11 mm

وزن : 8.700  KG