دستگاه 1500 مدل ارابه ای

قدرت موتور : 1500  w

قدرت خروجی : 4500 w

دور در دقیقه : 470 R.P.M

قطر فنر : 16-28 mm