دستگاه جوش ARC 300 NIOTON

  • ۵ متر کابل جوشکاری ۱۰۰% مس ۳۵mm2
  • ۳ متر کابل اتصال ۱۰۰% مس ۳۵mm2
  • انبر جوشکاری
  • انبر اتصال
  • ماسک جوشکاری
  • چکش و برس
  • دفترچه راهنما و کارت گارانتی