تسمه جغجغه

  • وسیله ای است برای بستن یا سفت کردن بار
  • برای سفرهای آفرود و کمپینگ
  • دارای مکانیزم جغجغه ای با ضامن رها سازی آسان
  • ثابت کردن بار بر روی انواع وسلیه نقلیه