انبر قری کش پایه متحرک نیمه فلزی استارکلیپس ترکیه با طراحی MEC مدل 14949