انبر قری کش پایه متحرک صافکاری استارکلیپس ترکیه ای مدل 14261