آچار2سررینگ چاکدارGW-7617M جنیوس

  • نوع کارگیر آچار : 2 سر رینگ چاکدار
  • 17 قطعه متریک ترکیبی مجموعه آچار راتچینگ
  • آلیاژ : کرم واندیوم
  • رنگ:نقره ای
  • کیفیت حرفه ای
  • گارانتی: یک ساله