نمایش یک نتیجه

ابزارهای صافکاری

حیات و ادامه ی کار هر شغلی منوط به به روزرسانی و آپدیت صاحب شغل با پیشرفت های علم و تکنولوژی است، لذا اگر صافکاری می خواهد همواره مشتریان خاص خود را داشته باشد بایستی از ابزارهای جدید و به روز استقبال کرده و کار با این ابزارهای نوظهور در عرصه شغلی خود را بیاموزد. صافکاری ابزارهای معتدد و متنوعی دارد که دستگاه بادگیری یکی از دستگاه های پرمخاطب در بین صافکاران حرفه ای است.

صافکاری بدون رنگ

صافکاری یک مهارت حرفه ای و تخصصی به حساب می آید و صافکارهای حرفه ای برای ترمیم بخش های تصادفی و ضربه دیده یک خودرو دو نوع عملکرد متفاوت صافکاری بدون رنگ و با رنگ را دارند. صافکار با بررسی دقیق شدت و آسیب وارده از ضربه تصمیم می گیرد که قطعه آسیب دیده را ترمیم کرده یا تعویض کند.

زمانی که صافکار با استفاده از دستگاه ها و ابزارهای خاص برخی از تورفتگی های خودرو را بدون نیاز به رنگ و بتونه ترمیم می کند و همانند روز اولش می شود، به این روش صافکاری بدون رنگ یا به اصطلاح چوموک کاری گویند.

دستگاه بادگیری بی رنگ چیست ؟


از آنجا که امروزه صنعت خودروسازی به جای استفاده از فولاد در بدنه ماشین ها از آلومینیوم استفاده می کند، لذا ابزارهای صافکاری نیز متنوع تر شده و دستگاه های جدیدی برای بادگیری بی رنگ خودرو پا به عرصه ظهور گذاشته است. این دستگاه با ایجاد ارتعاشاتی روی بدنه اتومبیل به آرامی و با استفاده از قوانین ساده فیزیک قسمت های تورفته در خودرو را بیرون کشیده و آن را همانند روز اولش می کند.