بایگانی ماه: فروردین 1401

پک کامل انبر تگرکش

تمام صافکاران برای انجام کارهای صافکاری نیاز به ابزار آلات خاصی دارند. وظیفه صافکاران این [...]

دستگاه جوش تفنگی

وقتی در قسمت های مختلفی از کارهای صنعتی فعالیت می کنید به طور یقین به [...]

دستگاه جوش خانگی

با توجه به گسترش روزافزون کارهای صنعتی امروزه استفاده از موتور جوش افزایش یافته است [...]

خرید مستقیم انواع میله صافکاری PDR خارجی

دو هنر صافکاری و نقاشی مکمل یکدیگر هستند. در هنگام آسیب جزئی یا کلی بدنه [...]

خرید انواع پیکور شارژی

پیکور، عنوانی عمومی برای ابزارهای تخریب بتن، صخره، رگه‌های سنگ در معادن و یا آسفالت [...]