چراغ صافکاری بدون رنگ

هدف از صافکاری، ایجاد سطحی صاف و بدون فرو رفتگی می باشد و معمولا به دو شیوه بی رنگ و یا با رنگ صورت می گیرد. در صافکاری بدون رنگ، یک تعمیر کار حرفه ای در کنار تخصص خود با استفاده از ابزار آلاتی همچون پمپ باد، میله های صافکاری، دستگاه تگرگ کش، چراغ صافکاری، مشتی و قالب تنه اقدام به ترمیم و تعمیر فرو رفتگی های ایجاد شده بر روی بدنه خودرو می کند. در این میان استفاده از چراغ صافکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که با سایه انداختن بر روی محل صافکاری، سهولت در فرایند ترمیم را برای صافکار به ارمغان می آورد. به بیانی دیگر این ابزار موجبات دید بهتر برای امواج بدنه خودرو را برای صافکار فراهم می آورد. این ابزار در نشان دادن فرو رفتگی و نا همواری های بسیار ریز که با چشم غیر مسلح بر روی بدنه خودرو قابل مشاهده نیستند بسیار کار ساز است. این نوع از چراغ ها دارای پایه قابل نصب بر روی خودرو می باشند تا تعمیر کار به راحتی بتواند فرایند ترمیم و تعمیر را انجام دهد.