با توجه به پیشامدهای ناگهانی به خصوص در مقوله ی رانندگی و ایجاد تصادفات جزئی و سنگین، صافکاری اهمیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است. با اختراع و معرفی ابزار آلات جدید و مدرن صافکاری نیز تا حدودی خیالتان راحت است که وقتی ماشینتان صافکاری شد، اثری از تصادف را روی آن مشاهده نخواهید کرد. که بهترین نوع صافکاری با ابزار صافکاری مدرن و بی رنگ میباشد